Emiliahelena's

Emiliahelena's

torsdag 2 februari 2017

Arvs och gåvoskatt, bra eller dåligt?

Vi skrev en motion till Svensk Ungdoms kongress i maj om den orättvisa arvs- och gåvoskatten och jag tycker att det är ett viktigt diskussionsämne så jag sätter den här med. 

Motion: SLOPA ARVS- OCH GÅVOSKATTEN FÖR BRÖSTARVINGAR

Ofta känns det fel att bröstarvingar inte har råd att behålla till exempel en sommarstuga i släkten ifall arvsskatten är för hög då dess anhöriga går bort.
I Finland betalas arvsskatt skilt för varje arvinge och beloppet bestäms på basis av storleken på arvingens arvslott. Man behöver inte betala skatt på arv som är mindre än 20 000 euro.

Finland förlorar mycket skattepengar ifall stora förmögna familjer flyttar till
Sverige för att komma undan arvsskatten och därför skulle en lösning på det här vara att slopa arvsskatten för bröstarvingar. Det ska också vara möjligt för familjer att ge gåvor till sina barn om de vill utan att behöva betala skatt för det.

Sverige avskaffade arvs- och gåvoskatten år 2005 och nu är det dags för oss att ta modell av vårt grannland.

”Avskaffandet av dessa skadliga skatter har gjort att Sverige fått ett smartare skattesystem och att både entreprenörer och investeringskapital hittat tillbaka till landet. Ett smartare skattesystem ger högre tillväxt och därmed ökade skatteintäkter. Sedan 2000 har skattekvoten minskat från 51 till 44 procent av BNP samtidigt som skatteintäkterna ökat med 260 miljarder kronor, rensat för inflation. Detta är bland annat ett resultat av att arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatten avskaffats samt att jobbskatteavdrag med mera gjort att fler har ett jobb att gå till.” Krister Andersson i Svenska Dagbladet, 16.12.2014


Ordförklaringar:
Bröstarvinge - Föräldrars barn och barnbarn
Att ärva - Till exempel får man sin förälders egendom då den går bort
Arvslott - allt som ärvs
Arvsskatt - Skatt som betalas på det som man ärver (ex. pengar, hus). Skattesumman beror på hur mycket man ärver och hur nära släkt man är med den man ärver av. Man kan ärva 20 000 utan skatt.
Gåvoskatt - Då man vill ge bort sin egendom måste man betala skatt på allt som stiger över ca 4000 på tre år. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar